Dědictví, závěti

Pozůstalostní řízení

Notář v pozůstalostním řízení vystupuje jako soudní komisař (jeho jednání je tedy jednáním soudu). Notáře si v tomto případě nelze zvolit.

Notář poté zajistí přepis nemovitostí v katastru. Ostatní majetek, včetně bankovních účtů, si dědicové vyřizují sami vždy u příslušných subjektů.

Délka pozůstalostního řízení záleží na konkrétních okolnostech, obvykle je věc vyřízena v řádu měsíců. K největším průtahům v řízení dochází, když se dědicové nedokáží dohodnout.

Závěti a jiná pořízení pro případ smrti

Pořízením pro případ smrti jsou zejména závěť a dědická smlouva. Závět notář ihned po jejím podpisu zaeviduje v centrální Evidenci vedené Notářskou komorou ČR. V případě úmrtí se její publikace automaticky založí do spisu jejího pořizovatele a není možná situace, že by se v případě úmrtí pořizovatele závěti/dědické smlouvy na ni zapomnělo nebo byla zničena osobou, která nemá na její existenci zájem.

Ke stažení

Plná moc - dědictví

 

zpět na výpis služeb