Fúze, rozdělení a jiné přeměny společností

Naše kancelář má dlouholeté zkušenosti s prováděním všech typů přeměn společností, od tzv. zjednodušených až po přeměny s přeshraničním prvkem. 

Rádi Vám i v této oblasti poskytneme komplexní právní servis, zahrnující mj. právní zhodnocení a přípravu celé struktury a harmonogramu přeměny, přípravu projektu přeměny a souvisejících listin, schválení přeměny orgány společností, vydání příslušných osvědčení, a následný zápis přeměny do obchodního rejstříku.

V případě přeměn se zahraničním prvkem jsme připraveni spolupracovat se zahraničním notářem i dalšími subjekty.

zpět na výpis služeb