Nabízíme víc než jen služby

ODBORNOST
SPOLEHLIVOST
DISKRÉTNOST

Změny ve společnostech

Provedeme přímý zápis změn do obchodního rejstříku ihned poté, co dochází ke změnám ve společnosti...

Zakládání společností a jiných právnických osob

V naší kanceláři Vám poradíme a pomůžeme s celým procesem založení a vzniku právnické osoby....

Přímý zápis do obchodního rejstříku notářem

Notář provádí zápis do obchodního rejstříku na žádost osoby oprávněné k podání návrhu na zápis a na...

Převody nemovitostí a notářské úschovy

Převody majetku Naše kancelář pro Vás připraví potřebné dokumenty, ať již potřebujete Váš majetek...

(Před)manželská smlouva (zúžení/rozšíření společného jmění manželů)

Uzavřením (před)manželské smlouvy lze např. ochránit jednoho manžela před dluhy a následnými...

Ověřování a výpisy z rejstříků

Potřebujete-li ověřit podpis či listinu nebo vyhotovit výpis, prosím, dostavte se i bez předchozího...

Notářský zápis - exekuční titul

Rejstřík zástav a zástavní právo Notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti Je-li sepsán...

Fúze, rozdělení a jiné přeměny společností

Naše kancelář má dlouholeté zkušenosti s prováděním všech typů přeměn společností, od tzv....

Dědictví, závěti

Pozůstalostní řízení Notář v pozůstalostním řízení vystupuje jako soudní komisař (jeho jednání je...