Notářský zápis - exekuční titul

Rejstřík zástav a zástavní právo

Notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti

Je-li sepsán notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti, pak v případě nesplnění dluhu může být přímo nařízena exekuce, ani by předtím proběhlo soudní (nalézací) řízení. Jedná se proto o nástroj, který výrazně posiluje postavení věřitele.

Zástavní právo a Rejstřík zástav

Zápis zástavního práva do Rejstříku zástav posiluje postavení věřitele - právo tohoto věřitele se totiž uspokojuje přednostně před právy v  Rejstříku zástav nezapsanými.

V naší kanceláři Vám poskytneme servis souvislosti se zřízením zástavního práva včetně zápisu zástavního práva do Rejstříku zástav.

zpět na výpis služeb