Odměna notáře

Odměnu za provedené úkony si neurčuje notář, ale je pro všechny notáře stanovena Notářským tarifem, tedy Vyhlášku č. 196/2001 Sb. v platném znění.

Obsah vyhlášky najdete na www.nkcr.cz, sekce „právní předpisy“.