(Před)manželská smlouva (zúžení/rozšíření společného jmění manželů)

Uzavřením (před)manželské smlouvy lze např. ochránit jednoho manžela před dluhy a následnými exekucemi z podnikání druhého manžela či předejít sporům o majetek v případě rozvodu manželství.

(Před)manželská smlouva vyžaduje formu notářského zápisu.

Manželé či snoubenci se mohou dohodnout na zveřejnění této smlouvy v seznamu manželských smluv.

V takovém případě se mohou této smlouvy dovolávat i vůči třetím osobám, i pokud s touto smlouvou nebyly seznámeny.

zpět na výpis služeb