Převody nemovitostí a notářské úschovy

Převody majetku

Naše kancelář pro Vás připraví potřebné dokumenty, ať již potřebujete Váš majetek prodat/koupit, darovat či směnit. Bude-li smlouva o převodu sepsána ve formě notářského zápisu, jedná se o veřejnou listinu. Připravíme též příslušné související listiny, včetně návrhu na vklad do katastru, a zastoupíme Vás při vkladovém řízení.

Notářská úschova

Zaplacení kupní ceny můžeme zajistit prostřednictvím notářské úschovy peněz a příslušných listin.

Kupující má v takovém případě jistotu, že peníze budou vyplaceny až poté, kdy bude v katastru nemovitostí zapsán jako vlastník, a prodávající má naproti tomu jistotu, že nedojde k přepisu, aniž by byla kupní cena zaplacena.

zpět na výpis služeb