Přímý zápis do obchodního rejstříku notářem

Notář provádí zápis do obchodního rejstříku na žádost osoby oprávněné k podání návrhu na zápis a na základě jím sepsaného podkladového notářského zápisu.

Zápis je rychlý, zpravidla okamžitý, neboť notář na rozdíl od rejstříkového soudu nevede žádné řízení.

Celý proces je levnější, neboť u notáře se vybírá nižší soudní poplatek.

zpět na výpis služeb