Průkaz energetické náročnosti při prodeji nemovitostí

Novela zákona o hospodaření energií

Zákonem č. 318/2012 Sb. účinným od 1.1.2013 se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska činnosti notáře jsou významná nová ustanovení o povinnostech vlastníků budov, bytů a nebytových prostor.

Podle § 7a je vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinen zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budovy. Tento průkaz pak musí být předložen možnému kupujícímu budovy nebo jednotky před uzavřením kupní smlouvy, při podpisu kupní smlouvy musí být kupujícímu předán. Nesplnění této povinnosti je pak podle § 12 považováno za přestupek a sankcionováno pokutou až 100 000 Kč