Změny daňových zákonů

Změna daňových zákonů Dne 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon č. 500/2012 Sb. o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů. Změnou zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se sazba daně zvyšuje z 20 % na 21 %. Změnou zákona č. 357/1992 Sb. o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, se sazba daně z převodu nemovitostí zvyšuje na 4 %.