Autorská soutěž pro notářské kandidáty a koncipienty

Redakční rada časopisu AD NOTAM vyhodnotila výsledky autorské soutěže, která byla vyhlášena v čísle 4/2022. V kategorii odborný článek nebo esej na téma: Role notáře v 21. století se na prvním místě umístila jako jedna ze dvou autorek JUDr. Kateřina Protivová, LL.M., notářská koncipientka u notářky JUDr. Miroslavy Protivové.